Mechanizm działania

Niniejszy komentarz zbiera dostępne informacje naukowe, istniejącą literaturę i wyniki testów klinicznych Peptanu™. Peptan™ jest całkowicie poznanym i zobiektywizowanym, naturalnym, bioaktywnym składnikiem poprawiającym zawartość wilgoci w wierzchnich warstwach naskórka i zapobiegającym starzeniu się skóry.
Hydrolizowany kolagen pochodzący od ryb, świń i bydła jest obecnie stosowany w wielu dziedzinach, w tym w żywieniu funkcjonalnym, napojach i suplementach diety. Kilkanaście opracowań, w tym w próbach in vitro przeprowadzanych przez Rousselot pokazało, że kolagen hydrolizowany łatwo ulega trawieniu. O ile kolagen naturalny jest bardzo odporny i niestrawny, to kolagen hydrolizowany może być łatwo potraktowany enzymami proteolitycznymi. Ponad 90% hydrolizatów jest trawionych i szybko wchłanianych, po podaniu doustnym. Jako składnik żywności przyjmowany drogą doustną, kolagen hydrolizowany uznawany jest za bezpieczny.


Aby się zaktywizować, kolagen hydrolizowany musi być łatwo dostępny biologicznie. Zostało to potwierdzone na zwierzętach i ludziach, po doustnym podaniu: 95% wchłania się w ciągu pierwszych 12 godz. Radioaktywność w tkance chrzęstnej osiągnęła pik po 12 godz. od podania kolagenu hydrolizowanego 14C i w przeciwieństwie do plazmy aktywność 14C pozostała stosunkowo wysoka po 96 godz. Peptydy hydroksyprolinowe pochodzące z kolagenu hydrolizowanego pojawiły się w ludzkiej krwi po 12 godz. nieprzyjmowania pokarmów. Ich ilość zwiększyła się po przyjęciu kolagenu hydrolizowanego, a najwyższy poziom wystąpił po 2 godz. i następnie obniżył się o połowę po 4 godz. od połknięcia. Prolina - hydroksyprolina (Pro-Hypro) może być uznana za jeden z peptydów nietrawionych przez peptydazę w krwi ludzkiej, ponieważ 75% Pro-Hypro pozostaje przez 24 godziny po reakcji in vitro w ludzkiej surowicy.
Gdy kolageny typu I są trawione przez kolagenazę, to powstające peptydy są chemoatraktantami dla fibroblastów. Stopień chemotaksji fibroblastów skórnych powstających z peptydów po rozbiciu kolagenu został określony ilościowo w próbie in vitro.


Dodatkowo, syntetyczne dwu- i trójpeptydy zawierające Hypro także były chemotaktyczne. Peptydy kolagenowe mogą działać jak posłańcy i wyzwalać syntezę i reorganizację nowych włókien kolagenowych przez stymulowanie komórek fibroblastów. Niektóre badania dowodzą, że kolagen hydrolizowany zwiększa gęstość fibroblastów i średnicę włókien kolagenowych w skórze właściwej. Może on także poprawić wytrzymałość mechaniczną skóry przez zwiększenie ilości dekoryny.

Dekoryna reaguje z kolagenem i wpływa na jego fibrylogenezę, regulując w ten sposób nadmierne zbijanie się kolagenu w skupiska. Badania kliniczne Rousselot pokazują, że Peptan™ pojędrnia skórę w wyniku lepszej spójności włókien kolagenu. Niektóre badania kliniczne dowiodły, że doustne, codzienne przyjmowanie od 5 do 10g hydrolizowanego kolagenu może korzystnie wpływać na tkanki ludzkie zawierające kolagen - np. skórę. Wilgotność w przedramionach i na karku znacznie się zwiększyła.
Implikuje to, że przyjmowanie kolagenu hydrolizowanego poprawia funkcje najbardziej zewnętrznych warstw naskórka. Rzeźba skóry także się poprawia. Wyniki te są doskonale zbieżne z danymi klinicznymi Rousselot. Peptan™ poprawia nawilżenie skóry i wygładza ją. Z tego względu może przyspieszać wymianę komórek w naskórku, przemieszczanie się wody w skórze, poprawiać funkcję wiązania wody w naskórku i zapobiegać tworzeniu się głębokich zmarszczek poprzez stymulowanie syntezy kolagenu.

 


zobacz także:

OPIS PRODUKTU: Gesha Beauty Collagen Drink
TECHNOLOGIA
MECHANIZM DZIAŁANIA

 
Producent:
BECAPRO Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1, 83-034 Trąbki Wielkie
tel. 58 683 01 53
e-mail:
biuro@gesha.pl
 

Copyright • BECAPRO

created by A4 STUDIO

GESHA BEAUTY® COLLAGEN DRINK zawiera kolagen morski o nazwie “Peptan“ z Francji. Kompleksowe badania kliniczne przeprowadzone w Japonii i Francji potwierdzają skuteczność hydrolizowanego kolagenu Peptan™ i podkreślają nowe, zachęcające korzyści dla zdrowia skóry.